Pages Menu
Categories Menu

Inschrijven Spa Francorchamps Run

 

Let op ! Er is géén na-inschrijving
Inschrijven editie 2015             GESLOTEN
Inschrijven tot                  tenzij de inschrijflimiet eerder bereikt is.
Startplaatsen & Inschrijfgeld
Het aantal startplaatsen is beperkt;
Deelnemersbijdrage € 15,- per persoon ongeacht de gekozen afstand.
Inschrijving afronden
Inschrijving vindt plaats op basis van ontvangst van de inschrijfformulieren en zolang er deelnemersplaatsen beschikbaar zijn;
Indien het inschrijfgeld niet op tijd voldaan wordt, zal uw inschrijving automatisch komen te vervallen en dient u zich opnieuw in te schrijven.
Deelnemers informatie
Deelname aan de Spa Francorchamps Run geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en risico;
Alle deelnemers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de Spa Franchorchamps Run Organisatie;
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is zonder hiervoor vergoeding te claimen;
Ondergetekende verklaart de organisatie of haar medewerkers niet aansprakelijk te zullen stellen voor schade die hij / zij en de overige teamleden eventueel lijdt / lijden bij deelname aan het evenement;
Door het versturen van dit formulier verklaart de Deelnemer dat hij de toepasselijkheid van het Spa Franchorchamps Run reglement accepteert.

2e editie, zaterdag 7 maart 2015

Klik hier INSCHRIJVEN (om naar het digitale inschrijfformulier te gaan) voor de Spa Francorchamps Run is mogelijk tot zaterdag 14 februari 2015 (inschrijving verlengd) tenzij de inschrijflimiet eerder bereikt is;
U wordt doorgeleid naar Kraftman Chrono Timing die voor de Spa Francorchamps Run de inschrijving en tijdwaarneming verzorgt.