Pages Menu
Categories Menu

Voedselbanken Nederland

 

Voedselbanken Nederland officieel Goed Doel Stichting Loopevenementen S.A.
Helaas zijn steeds meer mensen aangewezen op de hulp van een voedselbank. De Voedselbank en de Stichting Loopevenementen S.A. willen die mensen een extra steuntje in de rug geven door samen te gaan werken.

Missie 

De voedselbank verstrekt verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Nederland en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

Visie

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken zij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. 
Om de zelfredzaamheid van de klanten te vergroten, werken ze samen met lokale organisaties die hun klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
Helaas is het aantal mensen dat gebruik moet maken van de voedselbank steeds groter geworden en zal het ook in de toekomst blijven stijgen.
Spa Francorchamps Run

Kernwaarden

De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:
Werken uitsluitend met vrijwilligers;
Verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt;
Verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel;
Verstrekken uitsluitend gratis voedsel;
Verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk;
Zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’);
Zijn transparant in verantwoording.

De hoofddoelstellingen 

Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen en het voorkomen van verspilling van goed voedsel.